Torsdag 24 juli

1 of 5   |   
Filmer
Nyheter
 1. Företags samhällsansvar

  Ett företags initiativ till att utvärdera och ta ansvar för företagets miljöpåv ...
 2. Överskott

  Den mängd av en tillgång eller resurs som överstiger portionen som används. Termen ö ...
 3. Aktieägare

  En person, ett företag eller en annan institution som äger minst en av ett företags aktier. Akt ...
GUIDER
 1. Inflation

  Vad orsakar inflation? Hur påverkar det din levnadsstandard? I den här guiden kommer vi besvara dessa frågor, samt gå igenom andra aspekter av inflation.
 2. Makroekonomi

  Makroekonomi är den del av ekonomin som behandlar storskaliga marknadssystem. Medan mikroekonomi framförallt handlar om de val som enskilda aktörer gör (till exempel enskilda konsumenter ell ...
 3. Grunderna i redovisning

  Redovisning är ett underbart men missförstått område. I allmänhetens ögon handlar det mest om siffror och uträkningar som kan få den bäste att se i kors. Detta &a ...
 4. Grunderna i obligationer

  Det första som de flesta tänker på när de tänker på investeringar är antagligen aktiemarknaden. Aktier är spännande, trots allt.
 5. Grunderna i ekonomi

  Det kan verka som att ekonomi enbart består av komplicerade tabeller och diagram, statistik och siffror. Mer specifikt innebär det dock att man studerar vad som utgör rationellt mänskligt b ...
 6. Grunderna i aktiehandel

  Tänk att bara kunna luta sig tillbaka, se sitt företag växa och låta pengarna från utbetalningarna rulla in! Detta scenario kan låta som en ouppnåelig dröm, men faktum är att det kan vara närmare än du tror.
 
Dagens Term
 1. Marginalintäkt

  Den ökning av intäkterna som ett företag ser vid försäljningen av ytterligare en produkt.
  Läs mer »